Bádáme s dějepisem

Žáci 6. – 9. ročníků si opět vyzkoušeli, jak se pracuje se zdroji. Z nabízených témat si vybrali jedno a pokusili se zajistit ověřené zdroje k tomu, aby poznatky zpracovali a odpověděli na badatelskou otázku. Každý ročník měl několik navržených témat, ze kterých si děti vybraly. Práce byly podařené a nejvíc nás těší, že si děti umějí vytvořit vlastní názor a formulovat ho do stručné a výstižné odpovědi.

Mgr. Yvetta Krejčová