Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98, pobočný spolek (2023/2024)

Školní sportovní klub při naší škole provozuje svoje aktivity již od roku 1997. Naším hlavním cílem je motivovat děti ke sportování, a to v co nejširším měřítku. Proto i nabídka sportovních aktivit, kterých se v rámci akcí AŠSK mohou účastnit, je velmi rozmanitá. Pravidelně se zapojujeme do školních sportovních soutěží pořádaných okresní radou AŠSK Znojmo. Naši žáci tak mají možnost poměřit svoje sportovní schopnosti a dovednosti se svými vrstevníky v nejrůznějších sportech, jako je fotbal, florbal, atletika, vybíjená, basketbal, halová kopaná, přespolní běh a v dalších sportech. V září letošního roku jsme se zúčastnili závodů Kaskáda Race, přespolního běhu a nyní probíhají turnaje ve florbalu. V přípravě na tyto a další závody nám velice pomáhají moderní sportovní pomůcky, které každý rok můžeme dokupovat a obměňovat. Z velké části jsou pomůcky a náčiní hrazeny z dotace města Znojma, které nám v roce 2023 poskytlo 20 000 Kč. Tento rok jsme nakoupili celou řadu nového sportovního nářadí a náčiní (míče na fotbal, míče na futsal a halovou kopanou, stopky, míče na házenou a vybíjenou, rozlišovací dresy, bandáže na kotníky, kolena a zápěstí, vozík na míče a ostatní drobné pomůcky) sloužící k přípravě a rozvoji sportovních činností a dovedností žáků.

Konečný Petr