Vyjádření pedagogických pracovníků

Vážení rodiče,

možná jste zaznamenali, ať už z jedněch znojemských novin, nebo ze sociálních sítí, že byla iniciována petice žádající vypsání konkurzu na místo ředitele naší školy. Považujeme za správné se k tomuto vyjádřit.

94% pedagogických pracovníků naší školy s tímto nesouhlasí a stojí pevně za panem ředitelem. Z dotazníků spokojenosti z června 2023 víme, že i Vy jste se směřováním školy pod vedením PaedDr. Pavla Trulíka v opravdu velké většině spokojeni. Moc si toho vážíme.

Podporu panu řediteli jsme nyní vyjádřili i my, pedagogičtí pracovníci, dopisem paní starostce a všem radním města Znojma. Reagovali jsme i na článek ve Znojemsku. Protože chceme, aby byla celá situace i pro vás transparentní, můžete do textů obou dopisů nahlédnout zde.

S pozdravem

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Pražská