Projekt Školní les

Školní les je projekt Městských lesů Znojmo, do kterého se naše třída zapojila v loňském roce. V dubnu jsme vysadili několik stromů v Městském lesíku, kde probíhá dlouhodobá revitalizace.

Cílem projektu je prohloubení vztahu dětí k životnímu prostředí a aktivní zapojení do boje se změnou klimatu, propojení pobytu na čerstvém vzduchu a výuky s manuální prací.

Dnešní den nás čekala komentovaná prohlídka lesa s paní Kabilkovou, která nám vyprávěla, co se v našem lese za rok stalo a jak bude vypadat v dalších letech. Nejvíce nás bavila praktická část, kdy jsme se s chutí a bez bázně pustili do plevele, který naše stromečky již utlačoval a bral jim světlo. A džungle to po vydatných deštích byla pořádná! Hromada vytrhaného plevele mluví za nás.

Na závěr jsme sklidili opravdu obrovskou pochvalu.

S lesem a paní Kabilkovou jsme se rozloučili lesním pozdravem: LESU ZDAR!

Pracovití žáci 3. B a paní učitelka