Dudek ve školní družině

Už před několika lety jsme měli možnost zhlédnout představení pana malíře Adolfa Dudka. Jeho veselá show děti úplně pohltila. A proto jsme byli rádi, když k nám pan Dudek zase zavítal. Téma bylo " Cestování kolem světa". Děti si zahrály na Indiány, Eskymáky a naučily se třeba čínský pozdrav, spoustu básniček a kreslení. I když je pořad určený pro děti, moc se pobavili i dospělí. Tak třeba za rok zase NASHLEDANOU.
Vychovatelky ŠD