Květen s graffity

Květnové hodiny výtvarné výchovy se v osmých třídách nesly v duchu street artu. Krásně nám do toho zapadla i výstava Michala Škapy v Galerii a Prostor. Současný writer, zabývající se propojením klasického graffity s galerijním prostorem, zde vystavuje malby airbrushem i svítící neony. Děkujeme za krásně nachystanou výstavu i poutavý výklad naší průvodkyně Romany Hadrouškové. 

 

Andrea Čepová a žáci osmých tříd