Čeština hravě - 3. B

Lámete si hlavu nad tím, jak vzbudit v dětech zájem o český jazyk? U mnohých žáků nepatří čeština zrovna k oblíbeným předmětům, ale to se můžeme pokusit změnit! A jak? Zvedneme žáky z lavic, zapojíme je do práce pomocí různých jazykových her, kvízů, tajenek, luštěnek a kartiček s úkoly.

Naše třída využívá hru jako součást výuky velmi často. Dnes jsme opakovali vyjmenovaná slova, slovní druhy, větu jednoduchou, souvětí a čtení s porozuměním. Pracovali jsme ve skupinkách i jednotlivě. Většinu her doprovázíme i pohybem, abychom si protáhli naše tělo.

Bonusem je také plno legrace, které si u her společně užijeme!

Žáci 3. B a paní učitelka