2023 Březen - měsíc knihy

Na začátku března děti donesly knihy, na které jim doma padal prach, a myslely si o nich, že by udělaly radost jinému čtenáři. Tím na naší spojovačce vznikla tak dlouhá řada dětí, které knihu donesly, že jsme jen stěží dohlédli na konec. Všechny knihy jsou krásné a velmi zajímavé. Věříme, že nové příběhy potěší mnoho stávajících i nových čtenářů.

Žákovský parlament