Terezín - místo, kudy prošla historie

A to hned dvakrát. Poprvé, když Josef II. v 18. století založil královské město a pevnost, které pojmenoval na počest své matky Marie Terezie. Účelem bylo chránit přístupové cesty v dobách prusko-rakouských válek. Podruhé ve 20. století, když město sloužilo nacistům jako židovské ghetto a pevnost jako věznice gestapa. Včera tudy prošli i deváťáci z Pražské. A nestačili se divit tomu, co viděli a slyšeli. Ke stavbě tzv. Malé pevnosti bylo využito 300 milionů cihel a náklady se vyšplhaly do výše ročního rozpočtu celé monarchie! Za 2. světové války odjelo z Terezína 63 transportů do koncentračních táborů v Polsku a Německu, celkem ghettem prošlo asi 150 000 lidí, z nichž většina válku nepřežila. Velké množství z nich nepřežilo i díky podmínkám, v jakých museli v táboře žít. Termín dnešní exkurze byl zvolen záměrně. 9. března si totiž připomínáme Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi.

Yvetta Krejčová, Jana Sovišová a Veronika Malečková