V 1. A odpad třídíme správně

Tříděním odpadu umožňujeme jeho další recyklaci, tím snižujeme množství odpadu odváženého na skládky a šetříme tak životní prostředí. Díky recyklaci vznikají užitečné a běžně využívané věci, snižuje se tak nutnost kácení dalších stromů a výroby dalších ropných produktů. Již malí prvňáčci si uvědomují důležitost třídění odpadů, proto jsme si vše v rámci učiva prvouky vyzkoušeli a vytřídili vše, co bylo možné. Víme kam patří plasty, papír a sklo. Rozdělili jsme se na barevné skupiny a do pomyslných kontejnerů rozdělili odpad, který se nám ve třídě objevil. Trošku jsme váhali u polystyrenu, ale nakonec se dostal správně do žluté popelnice. A protože víme, že chránit přírodu patří mezi nejdůležitější úkoly nás všech, pilně budeme třídit dál. 

Sylva Česneková