Výroba papíru ve 2. A

Žáci 2. A se nyní v prvouce učí o třídění odpadu, recyklaci a třeba také o výrobě papíru. Protože šedivá je teorie, zelená je praxe, rozhodli jsme se, že si výrobu recyklovaného papíru vyzkoušíme přímo ve třídě. Od paní učitelky jsme dostali papírový recyklát, smíchali ho s vodou, vytvarovali do malých placiček, které jsme rozprostřeli na rovné desce. Práce nás velmi bavila, jen jsme museli asi dva dny čekat, až papírová vrstva uschne. A povedlo se! Všichni jsme dnes radostně odcházeli domů s kouskem vlastnoručně vyrobeného papíru, a protože jsme dokázali bezchybně odpovědět na další zvědavé otázky paní učitelky, všichni jsme si kromě papíru odnášeli v žákovské knížce také velkou jedničku.

Žáci 2. A a paní učitelka