Z čeho se dělá mouka? Přijďte se zeptat do 2. B

Kde se bere mouka? Kde jsme vzali židli? A co se děje s odpadem, který lidé vyprodukují? Přijďte se zeptat do 2. B. O tom, že jsou lidé šikovní, se už i přesvědčili naši druháčci, kteří měli za úkol vyřešit spoustu záludných otázek. Dozvěděli se, že k výrobě židle se musí nejprve porazit stromy, na pile se rozřežou a truhlář nám tu židli vyrobí. Není to jinak ani při výrobě sýra, kdy nás čeká dlouhý proces. Abychom si jej mohli dát, tak se musí nejprve na pastvinách pást krávy, dojením získat mléko, které se zpracuje v mlékárně a vyrobí se z něho sýr, který stačí jen rozbalit a sníst. Ale co se děje s tím odpadem? Seznámili jsme se s tříděním odpadu a děti si samy zkoušely roztřídit odpad do správných barev kontejnerů. Nezapomněli jsme ani na recyklaci, kdy děti nešetřily kreativitou a samy zkoušely navrhnout, co vyrobit z papíru, který již nepotřebujeme.

Soňa Smržová