Prezentování v plném proudu

Děti ze 3. D se v letošním roce projedou téměř po celém světě. Ve třídě probíhá celoroční projekt "Cesta kolem světa". Děti za splněné tzv. bonusové úkoly získávají body a posouvají se na mapě. Kdo se jako první dostane zpátky do České republiky je vítězem! Nejvíce bodů mohou děti získat za vytvoření a odprezentovaní prezentace na vybraný stát. Jako první nám byl odprezentován stát Řecko. Následně jsme se posouvali přes Španělsko, Portugalsko, Francii, Dubaj, Japonsko, Indonésii, Kanadu, USA, Mexiko, Irsko, Finsko, Austrálii a také jsme projeli i jeden kontinent a to Afriku. Děti si pro své spolužáky nachystaly nejenom nádherné prezentace, ale i kvízy, luštěnky, a dokonce i ochutnávku typických jídel pro daný stát. Některé děti přišly oblečené v barvách daného státu, nebo měly typické předměty spojené s daným státem. 

Moc děkuji nejenom dětem za krásné prezentace ale i rodičům, za jejich snahu a pomoc při vytváření prezentací. 

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na zbylé státy. 

Tereza Mikelová