2023 - Okresní kolo zeměpisné olympiády

Chlapci a děvčata,

jak jsme vás již informovali, proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. A vítězové jednotlivých kategorií postoupili do kola okresního.

I zde si vedli velice zdatně. Nejlepší z nich byla Katka Čírtková ze 6. A třídy, která vybojovala první místo a postupuje do krajského kola. To se uskuteční 24. března na pedagogické fakultě v Brně. Alžběta Němcová ze 7. D třídy byla čtrnáctá a Ondřej Turek z 9. A třídy obsadil šesté místo.

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. A Katce Čírtkové přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Milan Škorpík, Petr Konečný