Geometrie a 3. B

Pod pojmem prostorová představivost si asi každý představí něco jiného, protože ani v odborné literatuře není tento pojem jednoznačně vymezen. Co však můžeme říci s naprostou jistotou je, že prostorová představivost je velmi užitečná a potřebná pro běžný život. Umožňuje orientovat se v prostoru, pomáhá při navrhování stavby domu nebo plánování rekonstrukce, usnadňuje orientaci v mapě či ve městě, a především je potřebná pro některá povolání. Určitě by se bez ní neobešel pilot, architekt, konstruktér, gymnasta, matematik nebo třeba umělec.

Stavby z krychlí ovládly dnešní hodinu třeťáků v geometrii. Žáci pracovali ve skupinách a museli si poradit s různými úkoly. Např. sestavovali plánky staveb, stavěli krychlová tělesa podle plánků a doplňovali počty krychliček k jednotlivým stavbám, tak by vznikla velká krychle.

Práce nás všechny moc bavila.

Stavitelé z 3. B a paní učitelka