Ukončení plaveckého výcviku 4. A a 3. A

Během plaveckého výcviku se žáci seznámili se základy plaveckých stylů - prsa, kraul a znak, vytrvalostním plaváním a také prvky záchrany a pomoci unavenému, tonoucímu plavci.

Plavecký kurz splnil svůj účel, všichni žáci se v plavání zdokonalili a výcvik je velmi bavil. V předposlední hodině plavání své nabyté dovednosti předvedli a zkoušeli uplavat co nejdelší vzdálenost. Na plavání se vždy těšili. Za absolvování plaveckého výcviku dostali mokrá vysvědčení.

Mgr. Iva Ježková