Technologie a já

V průběhu měsíce října žáci 6. D tvořili v rámci hodin informatiky projekt, který měl za cíl porovnat čas strávený užíváním různých technologií s dobou spánku během školního a volného dne. Nejprve si zaznamenali svá vlastní data, která vyjádřili pomocí koláčového grafu. Už v této fázi byli někteří překvapeni množstvím hodin, které věnovali například sledování videí. Poté provedli třídní průzkum, během nějž zjišťovali časové údaje od svých spolužáků. Nakonec všechny informace zpracovali do přehledné tabulky, kterou nakonec převedli na sloupcový graf.

Díky této aktivitě si žáci nejen uvědomili, jak nakládají se svým volným časem, ale mohli sesbírané údaje porovnávat i mezi sebou. Naučili se také, jak efektivně zaznamenávat informace a data pro další zpracování, a zároveň se i lépe poznali mezi sebou, což nově vzniklému kolektivu dětí určitě pomohlo.

Michaela Mouchová