Krása vesmírná

Na kapitolu o vesmíru se děti z 5. C těšily už od začátku školního roku. Není proto divu, že jakmile jsme se vesmírem začali v hodinách přírodovědy zabývat, vzbudilo to ve všech velký zájem dozvědět se o vesmíru co nejvíce užitečných a zajímavých informací.

V pondělí 24. října jsme si hodinu přírodovědy zpestřili prezentací referátů z oblasti vesmíru, které si děti mohly nachystat buď samostatně, nebo ve dvojicích. Ve vyučovací hodině si děti zkusily vystupovat před třídou a aktivně se podílely na chodu vyučovací hodiny. Třída se tak dozvěděla od spolužáků spoustu doplňujících informací například o Měsíci, Jupiteru, Saturnu, nebo vesmírném signálu “Wow“.

Každý referát byl vskutku originální a je vidět, že si na nich děti daly opravdu záležet. Kromě samotného prezentování jsme mohli vidět třeba názornou ukázku toho, jak Měsíc obíhá kolem Země, nebo vlastnoručně vyrobené modely kosmických těles. Největším překvapením pro všechny však byla sladká tečka na konec jednoho z referátů – dort znázorňující planetu Jupiter. Všichni jsme si tak v závěru hodiny pochutnali na vynikajícím Jupiteru. Myslím, že na tuto hodinu přírodovědy dlouho nezapomeneme.

Tereza Paterová