Shuffle dance

V posledních týdnech školního roku byly hodiny hudební výchovy věnovány především rytmu.

Děti dostaly za úkol předvést tanec, krokovou variaci či jejich oblíbenou aktivitu pokud možno co nejvíce rytmicky přesně tak, aby se díky pravidelnosti a návaznosti pohybu daly jejich výkony zaznamenat a sestříhat do společného videa. Centrem zájmu se stal tzv. shuffle dance, což je improvizační tanec, při kterém se stále dokola opakuje jeden základní krok, který si každý mohl přizpůsobit sám sobě na míru. Žáci pojali možnost nechat se při svém dovádění natočit jako výzvu, během které se všichni snažili naučit se něco nového. Každý, kdo se v průběhu června setkal při procházení školními prostory s tančícími žáky i během přestávek nám dá za pravdu, že žáci do tréninku svého pohybového vyjádření investovali spoustu energie.

A pokud se někomu nezadařilo zvládnout něco rytmicky dokonale, věřte, že jsme si tyto hodiny alespoň pořádně užili.

Jarmila Olejníková

Šesťácká crew https://youtu.be/gi0SkolTa8M

Sedmácký shuffle dance https://youtu.be/kcc8pdFaego

Osmáci a jejich pohybové kreace https://youtu.be/9vEyUHQuZyw

Loučení (nejen) deváťáků se školou https://youtu.be/L8NmaZau-cI