Dopravní výchova ve 4. C

Dopravní výchova je součástí RVP ZV. Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky. Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. S problematikou silniční bezpečnosti se setkávají děti v různých stupních vzdělávání. Bezpečnost v silničním provozu je aplikační cesta Ministerstva dopravy (BESIP) pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu jako cyklista? To si vyzkoušeli žáci třídy 4. C. Poděkování patří panu Petru Vysočanovi za smysluplnou a promyšlenou výuku dopravní výchovy.

Naše video ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=28l4bHvbOo8

 

Marcela Přibylová