Naše město Znojmo

Konečně nastala ta chvíle, kdy jsme si mohli užít naše město Znojmo na vlastní oči a vychutnat si jeho atmosféru v uličkách ozářených slunečními paprsky.

V rámci hodin prvouky jsme přes zimu probírali všechny zajímavosti o našem rodném městě, seznamovali se s mapou a plánem města, učili se hledat pamětihodnosti, jednotlivé ulice a budovy, prozkoumávali jsme, kudy protéká řeka Dyje, pátrali jsme, kde se nachází naše škola.

Teprve teď v červnu jsme vyrazili na praktické ověřování našich dovedností a srovnávání skutečnosti s mapou. K našemu bádání jsme využili i znojemského vláčku, který nás pohodlně povozil od jedné památky ke druhé. Na spoustě míst jsme si oživili některé příhody známé z četby znojemských pověstí, faktické údaje jsme si doplnili ze získaných prospektů.

Odměnou za naši projektovou výuku nám všem byla zastávka na lahodnou a chladnou zmrzlinu, která nás příjemně osvěžila v dopoledním horku.

Už nyní se těšíme na naše další výpravy v ostatních zákoutích města Znojma.

Drahomíra Tunková a žáci 3. B