Zápis do 1. tříd 2022/2023

Na sobotu 9. 4. 2022 jsme se všichni už velmi těšili, jelikož jsme mohli společně s rodiči a prarodiči přivítat naše budoucí prvňáčky. V jarně vyzdobených prostorách 1. tříd čekaly na děti paní učitelky 1. stupně, které si pro ně připravily několik úkolů, které by správný budoucí prvňáček měl splnit. Představit se, poznat číslice, barvy, geometrické tvary, umět povyprávět pohádkový příběh, poznat hospodářská zvířata, znát hlásku na začátku i na konci slova, vytleskat slabiky. Děti byly velmi šikovné, na zápis připravené, nebály se, za což jim patří velká pochvala. Těšíme se na naše budoucí školáčky a přejeme si, aby se jim u nás líbilo a jejich školní začátek byl ten nejlepší. 

 

Sylva Česneková