Ukliďme Česko

Nasadit rukavice, vzít pytle a jde se na to! Žáci šestých tříd se zúčastnili celorepublikové akce Ukliďme Česko a sbírali odpadky v okolí školy. Odpad samozřejmě neházeli do jednoho pytle. Vše poctivě třídili a potom dali do odpovídajících kontejnerů. Co se ovšem děje se směsným odpadem, který už zrecyklovat nejde? Řešení má třeba město Brno a tamní firma SAKO, která se zde zabývá svozem a zpracováním odpadu. Do jejich spalovny, která však odpad jen nepálí, ale využívá jej jako palivo k výrobě tepla a elektřiny pro velkou část Brna, se děti mohly podívat formou online exkurze na začátku celého dne. V návaznosti na ni čekaly na děti úkoly týkající se životního prostředí rozmístěné na několika stanovištích v areálu školy. Během dne se místo klasické svačiny opékaly špekáčky.

Cílem celé akce bylo nejen, aby se děti něco dozvěděly o zpracování odpadu v ČR a samy se na jeho sběru podílely, ale aby se i více poznaly napříč třídami ve svém ročníku.

Celý den se vydařil a to nejen díky hezkému počasí, které nám přálo. Už se těšíme, co nás opět společně čeká!

Šesťáci, jejich paní třídní učitelky a paní asistentky