Komenský ve 4. B

Tento týden jsme se rozhodli v rámci hodiny čtení zjistit něco o Janu Amosi Komenském. Využili jsme k tomu skvělou interaktivní výstavu v prostoru naší školy.

Vyzkoušeli jsme si, jak dobře umíme číst a vyhledat informace v textu. Výstava se totiž skládá z 10 psaných a ilustrovaných částí a na konci každé z nich se nachází QR kód. Po jeho naskenování se vždy objevil úkol, který jsme museli splnit. Hned jsme se také dozvěděli, jestli jsme při řešení byli úspěšní, nebo ne.

Po naskenování posledního, desátého, QR kódu se nám objevily zámečky jako při únikové hře. A protože jsme pozorní čtenáři, podařilo se nám je všechny odemknout.

Ve třídě jsme si pak v pracovních činnostech vyzkoušeli vyrobit pomůcky do vyučování, které nám usnadní učení. Vždyť o to šlo už Komenskému, aby bylo učení zábavnější.

 

Světlana Bartůňková