Máš v hlavě brouka?

Máme moc rádi propojování předmětů v jeden přirozeně plynoucí celek. Mnohem více taková výuka vystihuje realitu skutečného života. Celodenní projekt, s jasně stanovenými cíli, jsme uskutečnili s žáky 4. třídy. Zabývali jsme se hmyzem, poznali jsme stavbu těla brouků a roztřídili jsme zadané informace. V českém jazyce nám tematický text posloužil k výuce a procvičení české gramatiky, aniž bychom vnímali, že se učíme. Propojili jsme přírodovědu s naší oblíbenou informatikou a vyhledali jsme informace o jednotlivých druzích hmyzu na internetu. Pomocí aplikace a omalovánky Quiver Vision jsme se naučili názorně vývojová stádia motýla, a dokonce jsme pomocí tabletů naše výukové obrázky rozpohybovali tak, že se nám motýl ve 3D realitě vyklubal z kukly a vylétl do třídy. Vyrobili jsme si obřího mravence, který láká děti k poznávací nástěnce, kde je možné naučit se, poznat a přečíst zajímavosti o nejznámějším hmyzu, který běžně létá kolem nás. 

 

Marcela Přibylová, Petra Podsedníková a děti ze 4. C