Matematika s předškoláky

Na hodinu matematiky ve čtvrtek a pátek se žáci z 1. B moc těšili. Přišli se za námi podívat budoucí prvňáčci z MŠ Pražská, aby poznali, jak to ve škole chodí.

Ale u dívání nezůstalo. Spolu s prvňáčky zvládli zvukový i malovaný diktát, práci na interaktivní tabuli i připravené pracovní listy.

Na konci hodiny si pak odnášeli sladkou odměnu, ale i poznatek, že se školy opravdu nemusí bát.

Paní učitelka a děti z 1. B