Zdravé zoubky

Zdravé zoubky

     Na dnešní hodinu prvouky si žáci 1. A měli za úkol donést zubní kartáček. Setkali se totiž s budoucí paní doktorkou, která jim zajímavou formou povídala o správné ústní hygieně, zdravém stravování a nebezpečí zubního kazu.
     Nejdříve si pověděli něco o tom, z jakých částí se zoubek skládá, kolik zubů má dítě a dospělý člověk, které potraviny zoubkům prospívají a které naopak škodí. Pak si na modelu dutiny ústní vysvětlili správnou techniku čištění zubů, kterou si poté sami vyzkoušeli v praxi..
     Dětem se povídání moc líbilo, a když si žáčky po vyučování převzala paní vychovatelka, nestačila se divit. Děti se totiž po obědě vydaly k umyvadlu a vzorně si čistily zoubky přesně tak, jak si to v hodině natrénovaly. Doufejme, že jim získané znalosti a  dovednosti dlouho vydrží!

Žáci 1. A a paní učitelka