Geometrie a Rubikova kostka v 5. C

V lednu do naší třídy přibyl nový žák Šimon. S chlapci se brzy skamarádil a přestávky obohatil o novou činnost - skládání Rubikovy kostky. Všichni chlapci si kostku hned pořídili a začali skládat a trénovat. Protože jsme v hodině geometrie probírali povrch krychle, vyhlásili jsme  při této příležitosti soutěž ve skládání kostky. 

Na prvním místě ve složení jedné strany se stal vítězem Adam a celé kostky, kdo jiný než právě Šimon. Za ním následovali i ostatní chlapci. Vítězům blahopřejeme a ostatním přejeme hodně zdaru při dalším skládání..

 

D. Savková