Projekt do bruslí - 2. A, 2. C

Také u nás ve škole se snažíme dětem vštěpovat, že aktivní pohyb je klíčem zdravého životního stylu. Se zaujetím jsme tedy přijali nabídku zapojení se do projektu Děti do bruslí. Jednalo se o profesionální výuku bruslení pod odborným metodickým a trenérským vedením.

Během pěti po sobě navazujících lekcí si děti osvojily pohyb na ledě, zdokonalily rovnováhu a držení těla. Dělaly velké pokroky. Vše probíhalo zábavnou formou. Trenéři to s dětmi uměli, odbourali jejich počáteční strach, učili je pomocí her, střídali aktivity.

Myslíme si, že touto aktivitou mohly děti získat k bruslení kladný vztah a třeba se tento sport stane zpestřením zimy i pro další členy rodiny.

Trenérskému týmu vedeného Peterem Pucherem děkujeme za trpělivost s našimi druháčky.

Ilona Březinová, Iveta Dobšáková