Živá a neživá příroda

Kahoot! je volně přístupná aplikace vhodná pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Jedná se o tvorbu výukových materiálů prostřednictvím kvízových otázek s velkou možností výběru.

V naší třídě používáme zábavnou aplikaci Kahoot! už delší dobu, jak při matematice, českém jazyce, tak dnes i v prvouce. Každý hraje sám za sebe a snaží se nejenom dobře odpovídat, ale být i rychlý. Protože za rychlou a správnou odpověď se získávají body. Je jasné, že kdo jich má nejvíce, vyhrává!

V prvouce na žáky čekaly otázky na téma „Živá a neživá příroda“, které hravě zvládly.

Děti se s aplikací naučily pracovat a moc je to baví.

Radka Vicanová