Informace pro strávníky na Slovenské

Každý strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování a je zanesen do matriky školní jídelny.

Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit 24 h před vydáváním a to do 12.00 h předchozího dne na tel. čísle 515 225 512 nebo na email:

skolni.jidelna@zsprazska.cz(je nutné napsat jméno, příjmení a třídu žáka).

 

Způsob platby stravného

Z bankovního účtu: Č. bankovního účtu ŠJ: 123-6362910287/0100 (Komerční banka), platba proběhne k 22. dni v měsíci na měsíc následující.

V hotovosti: poslední týden v měsíci podle provozních hodin ŠJ na měsíc následující, případně do 14.00 hodin předchozího dne na další dny.

!!!Pokud je strávník přihlášen ke stravování, ale nemá zaplaceno stravné, nemůže mu být strava vydána !!!

 

Pokud se strávník nechce nadále stravovat ve školní jídelně, musí se odhlásit u vedoucí stravování.

 

Odebrání oběda do jídlonosiče je možné pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemá nemocný žák i zaměstnanec na dotovaný oběd nárok dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 107/2005 Sb. Musí si oběd odhlásit nebo jej odebírat za plnou cenu.