Informace pro strávníky na hlavní budově

Každý strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování a je zanesen do matriky školní jídelny.

Výdej stravy se provádí pomocí systému bezdotykových čipů a snímačů. Bezdotykový čip si strávník zakoupí ve ŠJ při podání přihlášky ke stravování. Současně předá i doklad bankovního úřadu, kterým bude stravné hradit.

Cena čipu je 115,-Kč, není to záloha, peníze se nevrací. Záruka je 2 roky.

Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit 24 h před vydáváním a to do 12.00 hod předchozího dne na tel. čísle 515 246 186, po internetu (přes stránky www.strava.cz, nejprve se musí zaregistrovat v kanceláři školní jídelny) nebo na email: skolni.jidelna@zsprazska.cz (je nutné napsat jméno, příjmení a třídu žáka).

Způsob platby stravného

Z bankovního účtu: Č. bankovního účtu ŠJ: 123-6362910287/0100 (Komerční banka)) platba proběhne k 22. dni v měsíci na měsíc následující.

V hotovosti: poslední týden v měsíci podle provozních hodin ŠJ na měsíc následující, případně do 14 hodin předchozího dne na další dny.

 

!!! Pokud je strávník přihlášen ke stravování, ale nemá zaplaceno stravné, nemůže mu být strava vydána !!!

Pokud se strávník nechce nadále stravovat ve školní jídelně, musí se odhlásit u vedoucí stravování.

Odebrání oběda do jídlonosiče je možné pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemá nemocný žák i zaměstnanec na dotovaný oběd nárok dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 107/2005 Sb. Musí si oběd odhlásit nebo jej odebírat za plnou cenu.

Je možný výběr ze dvou jídel. Změnu jídel můžete provádět přes stránky www.strava.cz. Přihlašovací údaje dostanete v kanceláři ŠJ.