Zimní výprava – 4. B

Aktuality |

Vycházka v takové zimě? Jasně! Kluci, chce to jen správné boty a oblečení, do termosky čaj, a uvidíte. Taky chuť se nepoddávat žádnému počasí. Dobře míněné rady nikdo nepodcenil, nic nebránilo ve výpravě za pozorováním zimní přírody. Cestu jsme si užívali. Plnění úkolů byla spíše zábava, nikdo ani nezpozoroval, kolik nových informací získává. Pracovní listy s praktickými úkoly byly velice rychle vypracované. Poznávání jehličnatých stromů (jak aktuální v tento předvánoční čas), přiřazování šišek ke správným stromům, pozorování a poznávání stop živočichů, které můžeme v zimě spatřit, poznávání světových stran bez kompasu, hledání možných skupenství vody a hledání věcí, které do přírody nepatří. Nezapomněli jsme ani na pomoc zvířatům a přinášeli jsme jim kaštany, jablka, mrkev a usušené pečivo a zavěsili jsme speciálně upravené krmítko se semínky (děkujeme moc panu Novosadovi). Byl čas a prostor i na povídání, honičky a úplně obyčejné lítání a divočení. Všichni měli tváře jako slabikáře. Takže, je možné si užít vycházku i v zimě? Jednoznačné ano hovořilo za vše. Ve třídě jsme zakončili výpravu zpracováním zapsaných informací, hodnocením, horkým čajem a sušenkou.
Děkujeme paní Rumlové za příjemnou společnost a pomoc.
Romana Doležalová