3. D

Třídní učitelka: Bc. Tereza Mikelová

Asistentka pedagoga: Sabina Samková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M TV ČJ HV
Úterý ČJ M PRV AJ ČJ
Středa ČJ M AJ PRV TV
Čtvrtek ČJ M AJ ČJ
Pátek ČJ M PRV VV VV

Bc. Tereza Mikelová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Bc. Tereza Mikelová

AJ – Anglický jazyk - Bc. Tereza Mikelová

M – Matematika - Bc. Tereza Mikelová

Prv – Prvouka - Bc. Tereza Mikelová

HV – Hudební výchova - Bc. Tereza Mikelová

VV – Výtvarná výchova  - Bc. Tereza Mikelová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Milan Škorpík

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Radka Vicanová

Tereza Mikelová

SŠŘS Tereza Mikelová

Tereza Mikelová

Třídní učitelka 3. D
SŠŘS Sabina Samková

Sabina Samková

Asistentka pedagoga