7. D

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Mouchová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:45 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí M IN ČJ ČJ VV VV
Úterý PŘS Z F D M PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Středa M AJ TV Z NJ ČJ
Čtvrtek ČJ AJ PŘS D M M
Pátek HV ČJ AJ NJ F TV

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Michaela Mouchová

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Michaela Mouchová

M – Matematika, vyučuje Vítězslav Minařík

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Uhrinová Kateřina

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Michaela Mouchová

PŘP – Příprava pokrmů, vyučuje Mgr.Kufová Radomíra

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Michaela Mouchová

SŠŘS Mgr. Michaela Mouchová

Mgr. Michaela Mouchová

Třídní učitelka 7. D