7. D

Třídní učitelka Mgr. Veronika Kelčová

Asistentka pedagoga: Hana Fojtáchová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí Z ČJ AJ D PŘS M
Úterý D NJ ČJ F M TV
Středa AJ Z M F NJ ČJ IN
Čtvrtek PŘS AJ ČJ M PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Pátek TV M VV VV ČJ HV

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Simona Škaroupková

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Kelčová Veronika

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Kelčová Veronika

M – Matematika, vyučuje Mgr. Monika Tomaštíková

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Škorpík Milan

IN – Informatika, vyučuje  Bc.Mouchová Michaela

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Kelčová Veronika

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Konečný Petr

PŘP - Příprava pokrmů. vyučuje Karolína Pirožková

Mgr. Veronika Kelčová

SŠŘS Mgr. Veronika Kelčová

Mgr. Veronika Kelčová

Třídní učitel 7 D
SŠŘS Hanku Fojtáchová

Hanku Fojtáchová

Asistentka pedagoga