6. D

Třídní učitelka: Bc. Michaela Mouchová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:20 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30
Pondělí VV VV ČJ ČJ PŘS M
Úterý ČJ M Z D AJ IN
Středa ČJ NJ AJ M D TV
Čtvrtek ČJ M M ON NJ TV
Pátek TV HV Z PŘS F AJ

Č – Český jazyk, vyučuje Bc. Michaela Mouchová

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ - Německý jazyk, vyučuje Bc. Michaela Mouchová

M- Matematika, vyučuje Vítězslav Minařík

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

On – Občanská nauka, vyučuje Ing. Karolína Krulová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

IN - Informatika, vyučuje Bc. Michaela Mouchová

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Michaela Mouchová

SŠŘS Bc. Michaela Mouchová

Bc. Michaela Mouchová

Třídní učitelka 6. D