Záhady lidského těla

Aktuality |

Proč zíváme? Proč pláčeme? Proč nám naskakuje husí kůže? Proč se nám zdají sny? Proč se červenáme? Dokážeme si vysvětlit mnohé ze záhad lidského organizmu? V rámci přírodovědy jsme za několik vyučovacích hodin zpracovali projekt LIDSKÉ TĚLO a ZÁHADY LIDSKÉHO TĚLA. Postupně objevujeme jednotlivé orgánové soustavy a části lidského těla tím nejzajímavějším způsobem, abychom si dokázali co nejvíce zapamatovat. Také nás moc baví, když můžeme zapojit ještě kreativitu. Vytvářet jednotlivá témata tak, aby v nás vzbudila nadšení a ponechala zážitek. Díky našemu zpracování si můžeme všechny tyto vědomosti a zajímavosti o lidském těle opakovat nejen my, ale i ostatní spolužáci na chodbě naší školy.

Marcela Přibylová a děti z 5. C