Žáci 5. tříd a Země v pohybu

Aktuality |

Představme si Zemi jako důmyslný stroj poháněný Sluncem. Bohužel k němu chybí návod na použití. Jak tedy vlastně pracuje? Co se uvnitř tohoto složitého soukolí, pojmenovaného planeta Země, vlastně odehrává? A proč je Země tak vhodná pro život? Odpovědi na tyto otázky jsme s žáky 5. tříd dostali při návštěvě Planetária Brno. V poutavém programu Země v pohybu jsme prozkoumali zemské klima – komplikovaný systém ovlivňující všechny živé organismy. Podívali jsme se na vzdušné proudy, oceány i síly, díky nimž je Země v pohybu. Názorně jsme se seznámili s koloběhem uhlíku mezi biosférou, litosférou, hydrosférou a atmosférou.
Tím náš výlet do Brna nekončil. Technické muzeum bylo naší další zastávkou. V hlavní budově muzea jsme navštívili Technickou hernu, která všechny zaujala svou zábavnou, interaktivní formou. Zde jsme si prakticky vyzkoušeli různé zákony fyziky a jejich technické aplikace.
Nejen chlapce zaujala expozice věnovaná vývoji automobilů převážně na našem území. V jakém autě jezdila císařská rodina, byla Morava zemí autům zaslíbenou a v čem jezdili na „čundr“ naši rodiče.
Jak vypadalo krejčovství či kadeřnictví ve 30. letech minulého století? Jakým způsobem pracoval hodinář či zámečník ve své dílně? To jsme poznávali v Uličce řemesel, která nás přenesla do kouzelného období první republiky, kde poctivá práce něco znamenala a lidé si svou šikovností na živobytí vydělávali.
Neméně zajímavý byl průřez historií sdělovací techniky od nejstarších „tamtamů“, prvních telefonů a telegrafů až po moderní přístroje pro přenos obrazu a zvuku jakožto televize a internet.
Více se nám do nabitého programu nevešlo. Třeba někdy příště.

Vicanová, Stibůrková, Doležalová, Illová