Vánoční koncert

Aktuality |

Krásná tradice, která by se měla dodržovat a na ZŠ Pražské dodržuje. Tentokrát se Vánoční koncert oděl do poněkud jiného hávu, protože patřil našim nejmenším, a to žákům 1. až 3. tříd. I když malí, přece šikovní. To platilo beze zbytku. Mohli jsme zhlédnout dvanáct jedinečných vystoupení, kterým věnovaly paní učitelky se svými žáky nemálo času. A že se všechna vystoupení opravdu povedla, o tom svědčil nadšený potlesk zaplněné tělocvičny naší školy.
O Vánocích by se měla rozdávat především radost a my doufáme, že jsme spolu s našimi žáky kousek té radosti všem přítomným předali.

Za celý učitelský tým Jana Stanislavová a Marcela Přibylová