Vánoční akademie – Slovenská

Aktuality |

„Adventní čas připraví nás na dobu vánoční. Honit se nesluší tomu, kdo na duši nechce mít bouli a šrám.“
Touto písní jsme zahájili naše vánoční vystoupení a vytvořili tak příjemnou předvánoční atmosféru. Rodiče a jejich blízcí mohli zhlédnout vánoční pásma tříd, gymnastiku, aerobic a břišní tance, které navodily slavnostní atmosféru.
Na závěr zazněla společná píseň, kterou jsme se rozloučili se všemi přítomnými.

Všichni žáci zaslouží pochvalu za krásné vystoupení.

Kolektiv učitelek z odloučeného pracoviště