Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pracoviště Slovenská – 603 763 306

E-mail: skolni.druzina@zsprazska.cz

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

 

Oddělení školní družiny ve školním roce 2018/2019

I. oddělení: Zuzana Bartošíková – vedoucí školní družiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. oddělení: Paula Vítková

III. oddělení: Jana Šebáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. oddělení: Danuše Becková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. oddělení: Libuše Vozábalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. oddělení: Tereza Mikelová

 

VII. oddělení: Adriana Holá

VIII. oddělení: Hana Brožová

 

IX. oddělení: Dana Protivínská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužky školní družiny

Hlavní budova (zahájení v týdnu od 1. 10. 2018)

Název termín ročník místnost vedoucí kapacita
Florbal čtvrtek 15:00-16:15  1. – 4. Holá 15
Výtvarný kroužek čtvrtek 15:00-16:15  1. – 3. Šebáková 15
Kuchtík čtvrtek 15:00-16:15 3. – 4. Bartošíková 10
Sport. gymnastika středa 15:00-16:30 1. -3. Becková 15
Flétna, klavír pondělí 15:00-16:30 1. – 3. Vozábalová 15

 

Odloučené pracoviště Slovenská

Název termín místnost ročník vedoucí kapacita
 Aerobic středa 15:00-15:45 TV 2. – 5. Protivínská 20

Kroužky školní družiny jsou zdarma, bude vybírán pouze poplatek na spotřební materiál (dle potřeb kroužku). Bližší informace budou dětem poskytnuty na začátku školního roku. Kroužky probíhají od 1. 10. 2018.

Poplatek za školní rok 2018/2019

Výše poplatku za školní družinu činí 100 Kč měsíčně

Varianty úhrady:

  1. 1 x měsíčně k 15. dni v měsíci (100 Kč)
  2. 1 x ročně do konce září (1000 Kč)

Číslo účtu: 4211057099/6800

Variabilní symbol: prvních 6 znaků rodného čísla dítěte

Trvalý příkaz nezadávejte na měsíc červenec a srpen.

Školné na celý rok 1000 Kč lze poslat jednorázově na výše uvedený účet nebo zaplatit hotově v kanceláři školy.

Řád školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

Vzor omluvenky do školní družiny