Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pracoviště Slovenská – 603 763 306

E-mail: skolni.druzina@zsprazska.cz

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Rozdělení dětí do oddělení ŠD na hlavní budově

 

 

Oddělení školní družiny ve školním roce 2017/2018

I. oddělení: Zuzana Bartošíková – vedoucí školní družiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. oddělení: Mgr. Michaela Chmelařová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. oddělení: Danuše Becková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. oddělení: Mgr. Miluše Galatíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. oddělení: Libuše Vozábalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. oddělení: Adriana Holá

 

 

VII. oddělení: Paula Vítková

 

 

 

VIII. oddělení: Bc. Lucie Dobešová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. oddělení: Dana Šebáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. oddělení: Dana Protivínská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. oddělení: Michaela Blahůšková, Dis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužky školní družiny

Hlavní budova (zahájení v týdnu od 2. 10. 2017)

Název termín ročník místnost vedoucí kapacita
Bruslení středa 13:30-15:10 Holá 20
Florbal úterý 15:00-16:00 tělocvična Holá 15
Hudebníček pondělí 15:00-16:20 Vozábalová 20
Keramika pondělí 15:00-16:30

středa 15:00-16:30

čtvrtek 15:00-16:30

dílna Galatíková 10

10

10

Kuchtík úterý 15:00-16:15

středa 15:00-16:15

čtvrtek 15:00-16:15

kuchyňka Bartošíková

Bartošíková

Chmelařová

10

10

10

Počítače pondělí 14:00-15:00

středa 14:00-15:00

Dobešová 15

15

Pohybový úterý 14:00-15:00 Dobešová 15
Sport. gymnastika středa 15:00-16:00 Becková 15

 

Odloučené pracoviště Slovenská

Název termín místnost ročník vedoucí kapacita
 Aerobic pondělí 15:00-15:45 TV 3.-5. Protivínská
Šikovné ruce úterý 15:15-16:15 ŠD 3.-5. Protivínská
 Aerobic středa 15:15-16:00 TV 1. Protivínská
Hravé malování úterý 11:40-12:30 ŠD 1. Šebáková
Počítače čtvrtek 15:00-15:45 PC 3.-5. Šebáková
Pohybové hra čtvrtek 11:40-12:30 TV 1. Šebáková

Kroužky školní družiny jsou zdarma, bude vybírán pouze poplatek na spotřební materiál (dle potřeb kroužku). Bližší informace budou dětem poskytnuty na začátku školního roku. Kroužky probíhají od 12. 9. 2016.

Poplatek za školní rok 2017/2018

Výše poplatku za školní družinu činí 100 Kč měsíčně

Varianty úhrady:

  1. 1 x měsíčně k 15. dni v měsíci (100 Kč)
  2. 1 x ročně do konce září (1000 Kč)

Číslo účtu: 4211057099/6800

Variabilní symbol: prvních 6 znaků rodného čísla dítěte

Trvalý příkaz nezadávejte na měsíc červenec a srpen.

Školné na celý rok 1000 Kč lze poslat jednorázově na výše uvedený účet nebo zaplatit hotově v kanceláři školy.

Řád školní družiny

Roční plán školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

Vzor omluvenky do školní družiny