Třída 4. C

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Semotamová

Asistent pedagoga: Hana Brožová

Webové stránky spravované třídní učitelkou

Č – Český jazyk

A – Anglický jazyk

M – Matematika

Př – Přírodověda

Vl – Vlastivěda

Hv – Hudební výchova

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Dana Protivínská

Tv – Tělesná výchova

Pč – Pracovní činnosti, vyučuje Dana Protivínská