Pedagogičtí pracovníci MŠ

Monika Bulínová – vedoucí učitelka MŠ
E-mail: monika.bulinova@zsprazska.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Monika Honková
E-mail: monika.honkova@zsprazska.cz

 

Markéta Brožková – asistentka pedagoga
E-mail: marketa.brozkova@zsprazska.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Langová
E-mail: marie.langova@zsprazska.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Blahůšková, DiS.
E-mail: michaela.blahuskova@zsprazska.cz