Mgr. Eva Petříčková

Třídní učitelka 4. C

Kontakt: eva.petrickova@zsprazska.cz

Vyučuje:

4. C – Český jazyk, matematiku, přírodovědu, vlastivědu, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti

3. D – Výtvarnou výchovu