Setkání ve Znojmě v říjnu 2012

MEZINÁRODNÍ PROJEKT „ Terranostra@ourearth? “

 

 

Ve dnech 15. – 19. října 2012 hostila naše škola – Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 – své zahraniční partnery z projektu „ Terranostra@ourearth?“

Ve škole jsme přivítali naše přátele z TURECKA , RUMUNSKA , POLSKA , NĚMECKA , RAKOUSKA a ze ŠPANĚLSKA – z kanárského ostrova TENERIFE.

Společně se svými pedagogy přicestovali také jejich žáci, aby s našimi žáky nacvičili hru „ NOAH´S SPACESHIP “ a ve své premiéře ji předvedli v anglickém jazyce žákům a pedagogům z naší školy.Ve škole byla pro hosty připravena výstava s prezentací jednotlivých zemi a s výtvarnými pracemi žáků naší školy. Celý projektový týden byl pracovně velmi nabitý a různorodý – kromě zmíněné hry prezentovali žáci také svoje vlastní projektové práce, např. o svých zájmech, koníčcích a dokázali, že jejich znalosti jsou v těchto oborech opravdu velmi hluboké jak po stránce odborné, tak i tématické. S opravdovým zaujetím vyslechli hosté poutavou přednášku o koncepci NP Podyjí, kterou odborný pracovník NP, pan ing. Robert Stejskal , doplnil o unikátní fotografie nejen ze současného stavu NP, ale i o dobové fotografie, z nichž dýchala na každého z nás atmosféra zašlé doby , kterou dávno odvál čas a jejíž vzpomínky i tajemství si s sebou odnesla řeka Dyje.

Zahraniční přátelé měli možnost navštívit osobně Národní park Podyjí. Obdivovali nejen přírodu kolem řeky Dyje, ale i kouzelné ruiny Nového Hrádku. K nezapomenutelným zážitkům pro naše hosty zcela jistě patřila i prohlídka pamětihodností historického jádra města Znojma z vyhlídkového vláčku i návštěva znojemského podzemí . Z nejvyššího podlaží městské radnice byli naši přátelé okouzleni malebností města Znojma – uchvátily je nejen romantická zákoutí, úzké křivolaké uličky, kostely , rotunda s hradem, ale i řeka Dyje – němý svědek tisícileté historie našeho města – vinoucí se těmito místy a udávající svým tokem rytmus i řád času a životu svých obyvatel.

O úspěšný a zdárný projektový týden se zasloužilo nejen všech 37 zahraničních pedagogů a jejich žáků , poděkování patří především vedení naší školy i všem rodičům, kteří , ve svých 18 domácnostech vytvořili během projektového týdne druhý domov všem těmto zahraničním žákům. Do svých domovů se sice již těšili, ale při loučení ukápla i nejedna slza a zazněla ujištění, že toto setkání nebylo pro žádnou ze zemí poslední.

Za všechny naše žáky a jejich rodiče bych ráda citovala SMS zprávu od paní Komárkové, maminky naší žákyně Dity ze třídy IX.A :

„ Paní učitelko,

Chtěla bych Vám poděkovat za prožití velice příjemného týdne , díky trefnému výběru Evičky do naší rodiny. Loučení proběhlo kolektivně v slzách. Dita i Eva se nemohly rozloučit, největší odměnou nám byla skutečnost, že se Evičce nechtělo domů. Dita lituje, že je Tenerife tak vzdáleno. Ještě jednou díky za Ditu i za naši rodinu, více takových projektů, je to nenahraditelná zkušenost pro všechny děti.

S pozdravem

Komárkovi“

Vznikla tak nová přátelství, která jsou důkazem toho, že náš svět nezná opravdových hranic – je tu pro všechny a záleží jen na každém z nás, jak dokážeme své sny ve skutečnost proměnit.

 

Zapsala : Mgr.V. Smékalová

 

Ve Znojmě dne 20. října 2012