Setkání Terranostra – Vídeň 2012

Setkání Vídeň 2012

Ve dnech 16.-20. 1.2012 proběhlo ve vídeňské škole KM Kooperative Mittelschule Liniengasse setkání účastníků partnerských zemí mezinárodního projektu Terranostra@our earth.
Tentokráte se setkání zúčastnilo se svými pedagogy i 14 žáků, kteří prezentovali svoje země. Program na setkání byl velmi dobře připraven, každý den se rakouský partner snažil ukázat ostatním hostům nejen krásy a pamětihodnosti Vídně, ale především velice dobře zapojil do aktivní činnosti i jednotlivé žáky. Ti společně nacvičovali divadelní hru Noeho archa, kterou nakonec předvedli žákům hostitelské školy. Jednou z dalších aktivit byla prezentace chráněných živočišných druhů v jednotlivých zemích, kterou naši žáci kromě anglického komentáře zpracovali i v podobě výtvarných prací.
Také jsme navštívili „Haus der Energie“ a „Haus des Meers“, vyhlídkovým autobusem jsme si prohlédli pamětihodnosti Vídně a společně s odborným průvodcem jsme prošli celý zámek Schönbrunn.

Setkání ve Vídni bylo přínosem nejen pro nás pedagogy, ale především pro naše žáky, kteří měli možnost poprvé hovořit cizím jazykem a zapojit se tak do dialogu s ostatními účastníky projektu.