Dudácká pohádka

Ve čtvrtek 3. října nás opět navštívil dudák Radomír Švec. Pohádka o tom, jak Honza vyrazil z Jihočeských Blat a doputoval  až do Prahy, se nám moc líbila.
Zazpívali jsem si, zatancovali i dudy jsme si mohli pohladit.