Sběr papíru

Aktuality |

V minulém týdnu probíhal na naší škole sběr papíru. Ačkoli soutěž ve sběru stále pokračuje, přinášíme průběžné výsledky. K dnešnímu dni jsme nasbírali již 10 tun papíru a zatím největším sběračem je 4. B. Ale pořadí se může každým dnem měnit. Soutěžíme totiž celý rok. Před námi je ještě jarní sběrová akce. A také máte možnost papír odevzdat ve sběrném dvoře A.S.A. (pokud máte 100 a více kg) a nahlásit odevzdaný papír na jméno naší školy. Všem dětem a rodičům touto cestou děkujeme.
Michaela Skopalová