Projektový den ve 2. A

Aktuality |

Oslavy 100. výročí založení Československa byly v naší třídě zahájeny besedou s pracovnicí Jihomoravského muzea, kde děti nejvíce zaujalo povídání o monarchii, republice, starých mincích a kde si mohly vyzkoušet volbu prezidenta. Děti byly velmi aktivní, spolupracovaly a také ukázaly, že už něco málo o době minulé vědí. Projektový den pokračoval v hudební výchově, kde jsme se naučili zpívat oblíbenou písničku našeho prvního prezidenta Tomáše Garyka Masaryka Ach synku, synku, a společně s ostatními dětmi 1. stupně jsme si ji zanotovali. Pak jsme pokračovali vyprávěním o největších vynálezech 20. století, ukázkou dobových předmětů a také jsme si pustili film o historii naší krásné vlasti. Na závěr se děti rozdělily do několika skupin, kde formou koláže připravily pro ostatní retro výstavu z obrázků, které jim uplynulých 100 let nejvíce připomínaly.
Sylva Česneková