Projektový den v 1. C

Aktuality |

V pátek 11. 5. jsme se sešli v pracovním oblečení, s rukavicemi a klacíky, abychom se aktivně podíleli i my, nejmladší, na úklidu okolí naší školy. Napichování papírků a různých dalších odpadků nám šlo skvěle, protože někteří tatínci vyrobili za tímto účelem perfektní napichovátka. Všechny děti se zaujetím napichovaly a nosily nepořádek do pytle a následně do kontejneru. Naším speciálním úkolem bylo posbírání šišek u skleníku. Že jich tam bylo. Aby nám šla práce od ruky, utvořili jsme skupinky a závodili, kdo bude mít větší hromadu. Všichni vyhráli, protože se moc snažili a hromady měli velké. Na závěr jsme si zasoutěžili v hodu šiškou na cíl. Unavení, hladoví a žízniví jsme si dali svačinku a měli jsme pěkný pocit z naší společně vykonané prospěšné práce.

Zapsala: D. Savková